Mes padėsime dirbti saugiai

 

Saugas

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai

Email Spausdinti

Vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 12 p., visų įmonių vadovai turi mokyti ir atestuoti savo darbuotojus gaisrinės saugos klausimais. Mokymai turi būti vykdomi kartą per trejus metus.

Mokymai vykdomi pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873) patvirtintus Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms.

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymai skirti supažindinti darbuotojus su medžiagų degumo ypatybėmis, gaisrų priežastimis, teisės aktų reikalavimais gaisrinės saugos srityje, pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, išmokyti elgtis pagal įmonės veiksmų, kilus gaisrui planą, tinkamai evakuotis.

 

Jums pageidaujant, galime organizuoti ir pirminių gaisro gesinimo priemonių naudojimo praktinius mokymus.