Mes padėsime dirbti saugiai

 

Saugas

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymai

Email Spausdinti

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymai skirti supažindinti su pagrindiniais gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, jų reikalavimais, taikymu įmonėje, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimu.

Programa privaloma vadovams ir asmenims, atsakingiems už gaisrinę saugą įmonėje, jeigu įmonė atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1. Įmonės, įstaigos ir organizacijos (toliau – objektai), kuriose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto A, B kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.

2. Objektai, kuriuose yra daugiau kaip 300 m2 bendro ploto C kategorijos pagal pavojų gaisrui arba sprogimui ir gaisrui kilti gamybos ir sandėliavimo patalpų.

3. Objektai, kuriuose naudojamų ar laikomų pavojingų medžiagų kiekis pagal Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinius kiekius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 221 (Žin., 1999, Nr. 68-2186), viršija pirmąjį (I) ribinių kiekių lygį.

4. Prekybos objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto prekybos salių.

5. Gydymo įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 stacionarių gydymo vietų.

6. Viešbučiai, moteliai, socialinės rūpybos įstaigos, kuriose yra daugiau kaip 20 vietų.

7. Kultūros objektai, kuriuose yra daugiau kaip 100 m2 bendro ploto salių, saugyklų.

8. Kiti objektai, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 50 žmonių.

 

Mokymai vykdomi pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 2003, Nr. 68-3114) patvirtintą Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programą.