Mes padėsime dirbti saugiai

 

Saugas

Pirmos med. pagalbos mokymai

Email Spausdinti

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.  V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490), vykdome mokymus pagal šias sveikatos mokymo programas: 

  • Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;
  • Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą;
  • Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą.

  Privalomojo pirmosios pagalbos mokymas privalomas šiems darbuotojams:

Statutiniai valstybės tarnautojai

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

Švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai

Pirmaisiais darbo metais ir kas penkeri metai

Darbuotojai, dirbantys kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus, geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojai, darbo saugos ir sveikatos tarnybų specialistai

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

Asmenys, kurių veikla susijusi su ginklais

Prieš pradėdami dirbti ar įsigydami ginklą ir kas penkeri metai

Gelbėjimo tarnybų darbuotojai

Prieš pradėdami dirbti ir kartoti kasmet

  

Privalomojo higienos įgūdžių mokymas privalomas šiems darbuotojams:

Areštinių ir laisvės atėmimo vietų darbuotojai

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

Vandens tiekimo įmonių darbuotojai

Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu

Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai

Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantys darbuotojai

Prieš pradėdami dirbti ir kas treji metai

Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų darbuotojai

Pirmaisiais darbo metais ir kas penkeri metai

Darbuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingą darbą)

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose

 

Prieš pradėdami dirbti

 

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymas privalomas šiems asmenims:

Asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų

Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi

 

Atsižvelgdami į Jūsų įmonės poreikius bei pageidavimus, sveikatos mokymus galime vykdyti Jums patogiu laiku ir Jums patogioje vietoje.