Mes padėsime dirbti saugiai

 

Saugas

Civilinė sauga

Email Spausdinti

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

Civilinės saugos veiklą reglamentuoja LR Civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 115-3230).

Kiekvienos įmonės (įstaigos) vadovas atsako už civilinės saugos parengtį savo vadovaujamame objekte.

 

 

 

Mūsų siūlomos paslaugos civilinės saugos srityje:

- Darbuotojų, valstybės tarnautojų mokymai (pagal tipines civilinės saugos mokymo programas)

- Ekstremaliųjų situacijų valdymo (ESV) planų rengimas

- Konsultacijos ESV planų rengimo, civilinės saugos pratybų organizavimo klausimais