Mes padėsime dirbti saugiai

 

Saugas

Profesinės rizikos vertinimas. Profesinės rizikos dokumentacija

Email Spausdinti

Profesinė rizika – pavojaus sveikatai ar gyvybei galimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio ar veiksnių poveikio.

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra:

a) nustatyti esamus ar galimus pavojus darbo vietoje;

b) numatyti  darbuotojų apsaugos nuo kylančios rizikos priemones.

 Profesines rizikos vertinimo rezultatas – darbo vietos priimtinumo nustatymas. 

Kodėl verta atlikti profesinės rizikos vertinimą su UAB "SAUGAS" 

Teikiame profesinės rizikos vertinimo paslaugas:

- Nustatome (identifikuojame) rizikos veiksnius darbo vietose;

- Parengiame vertinimo objektų (darbo vietų) ir profesinės rizikos veiksnių tyrimo sąrašą (darbų planą);

- Tarpininkaujame atliekant laboratorinius matavimus; 

- Pagal vertinimo rezultatus pildome profesinės rizikos įvertinimo korteles;

- Rekomenduojame (pasiūlome ir pagrindžiame) reikiamas prevencines priemones rizikai šalinti, parenkame asmeninės apsaugos priemones darbuotojams;

 

 

Susisiekite, pasikonsultuokite su mumis: UAB "SAUGAS" kontaktai

Pasidomėkite mūsų paslaugomis:

Profesinės rizikos vertinimas  Darbų saugos instrukcijos  Darbų saugos mokymai (kursai)   Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba (kompleksinė priežiūra

.