Mes padėsime dirbti saugiai

 

Saugas

Darbuotojų sauga ir sveikata (Darbų sauga)

Darbuotojų sauga

Darbuotojų sauga ir sveikata (darbų sauga) - tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos arba planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Trumpiau sakant, darbuotojų (darbų) saugos  tikslas - sumažinti arba visiškai panaikinti nelaimingų atsitikimų bei profesinių susirgimų tikimybę. Darbuotojų sauga, sveikatos ir darbingumo išsaugojimas turėtų būti kiekvienos įmonės prioritetas. Šiam tikslui pasiekti kiekvienoje įmonėje steigiama darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba arba jos funkcijos pavedamos vykdyti darbų saugos specialistui, kuris organizuoja ir įgyvendina įvairias prevencines priemones darbuotojui saugai ir sveikatai užtikrinti.

Darbų saugos sritis reikalauja nuolatinio darbo ir kontrolės. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas reikalauja asmeninės darbdavio atsakomybės už darbuotojų sveikatos ir darbingumo išsaugojimą. Darbo saugos reikalavimų pažeidimai užtraukia administracinę ar net baudžiamąją atsakomybę.

Darbų saugos klausimus (įstatymo reikalavimų vykdymą) sprendžia darbų saugos specialistai , o atliekami darbai yra kontroliuojami Valstybinės darbo inspekcijos.

Jei darbų saugos specialisto neturite ir manote, kad darbų sauga įmonėje nespėsite pasirūpinti patys – galite samdyti išorines įmones darbų saugos specialisto funkcijos vykdyti. Mes įšsiaiškinsime Jūsų poreikius ir pateiksime optimaliausią pasiūlymą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo Jūsų įmonėje. Tuo pačiu pasirūpinsime ir priešgaisrine bei civiline sauga.

Jei nuolatinė priežiūra Jums nereikalinga, galime pasiūlyti dokumentų (darbų saugos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių, gaisrinės saugos dokumentacijos)rengimo, profesinės rizikos vertinimo paslaugas, pakviesti į darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus darbų saugos specialistams.

Nors esame įsikūrę Vilniuje, bet paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

 

Ne tvarkingi dokumentai, o praktikoje įgyvendinti darbų saugos reikalavimai užtikrins darbuotojų saugą ir sveikatą Jūsų įmonėje!

 

Kodėl verta spręsti darbuotojų saugos klausimus su UAB "SAUGAS"

Esame praktikai, todėl ne tik žinome, bet ir esame realiai išbandę darbų saugos klausimų sprendimo būdus, formas bei metodus.

Suprantame, jog versle būtina taupyti lėšas, todėl kliento išlaidų optimizavimas maksimaliam rezultatui - vienas mūsų prioritetų.

Dirbame užsakovui, o ne sau (tikime, jog sėkmingo verslo formulė - siūlyti realiai REIKALINGAS paslaugas, o ne siekti greito pasipelnymo).

Siūlome darbų saugą dėl rezultato, o ne dėl darbų saugos: ne tik tvarkingą dokumentaciją, bet ir realų nelaimingo atsitikimo tikimybės sumažinimą.

 

Susisiekite, pasikonsultuokite su mumis: UAB "SAUGAS" kontaktai

Pasidomėkite mūsų paslaugomis:

Profesinės rizikos vertinimas  Darbų saugos instrukcijos  Darbų saugos mokymai (kursai)   Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba (kompleksinė priežiūra)